Prosjekt

Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen for å utvikle et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem i Kristiansund. Bypakken består av mange små og store prosjekt. Når prosjektene får egne sider endres denne siden til en oversiktsside. 

Riksveiprosjektene

Statens vegvesen har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene på riksvei. Du kan også finne informasjon om bypakken på Statens vegvesen sine sider

 • Trollsvingen-Røsslyngveien og kollektivfelt Goma-Atlanten
 • Vikansvingen-Kontrollplassen
 • Rensvik undergang-Rensvikkrysset
 • Rensvikholmen gang- og sykkelveibru
 • Persløkka gang- og sykkelveibru
   
 • Seivikakrysset er tatt med på marginallisten for statlige tiltak. 

Fylkesvei og kollektivtrafikk

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene på fylkesvei og for kollektivtrafikk (med unntak av sundbåten). 

De fylkeskommunale prosjektene i bypakken innebærer en satsing på kollektivtilbudet, samt utbedring av en rekke busstopp, med nye leskur, ramper og høyere kantstein for å gjøre det lettere for flere å reise kollektivt. Det planlegges også å sette opp sanntidsskilt på flere holdeplasser.

 • Tiltakene som er planlagt gjennomført ligger i hovedsak på Nordlandet og Kirkelandet.
   
 • Detaljert liste kommer når prosjektdetaljene blir klare. 

Kommunale tiltak

Kristiansund kommune har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene på kommunale veier. De innebærer: 

 • Byutviklingstiltak på kommunale veier 
 • Skal knytte riksveiprosjektene og de kommunale veiene sammen og optimalisere effekten av dem 
 • Tilrettelegge for de som går, sykler og reiser kollektivt 
 • Mange mindre tiltak med stor effekt på Kirkelandet, Gomalandet, Nordlandet og nordre del av Freiøya 
   
 • Detaljert liste kommer når prosjektdetaljene blir klare. 

Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester fikk mulighet til å uttale seg om kommunale prosjekt 20. oktober 2022. Prosjektene blir bestemt når bypakken skal endelig vedtas våren 2024. 

Sundbåten er et kommunalt foretak og verdens eldste selskap for kollektivtransport (fra 1876). Sundbåten går i rute mellom de fire landene i Kristiansund: Kirkelandet (sentrum), Innlandet, Nordlandet og Gomalandet. I 2023 er tilbudet gratis. Les mer om Sundbåten på deres sider.